Kompleks Psykologi

Kompleks psykologi interesserer sig for kompleksiteten i moderne arbejdsliv og øvrigt liv, og for hvordan komplekser indgår i ethvert menneskes liv på den ene eller den anden måde. Kompleks psykologi er både om det individuelle og om det relationelle. Kompleks psykologi var C.G. Jungs foretrukne betegnelse for hans psykologi, der dog endte med at blive kaldt analytisk psykologi. Jungs psykologi er den psykologi der er bedst egnet til at supplere et komplekst syn på grupper og organisationer.

Alle har komplekser, også grupper og organisationer har komplekser. Komplekser er internaliserede, generaliserede relationsmønstre. Disse mønstre aktiveres nærmest automatisk i bestemte situationer, og kan forklare at vi til vores egen undren ofte ikke magter at gennemføre vores intentioner.

Komplekser er dannet på grund af en konflikt, som har været oplevet som ubærlig. For at sikre sig mod lignende kollisioner fremover, vil blive aktiveret i alle situationer der ligner. For at udvikling og innovation kan finde sted, må komplekser blødgøres. Dette er et arbejde som omfatter integration af Skyggen, arbejde med Symboler og med Selv-agens – et liv som sig selv. Uanset om vi taler om enkeltpersoner, par, grupper eller organisationer.

​Grupper gennemfører ikke det planlagte og virksomheder udmønter ikke sine beslutninger, når komplekset er aktiveret.​

​​Psykolog Arne Vestergaard

​CVR: 20067977

Fredericiagade 80 st.

1310 København K

Kontakt

Telefon: 40 51 15 61

​E-mail: info@arne-vestergaard.dk