Profil

Jeg er psykolog, færdiguddannet på Aarhus Universitet i 1988. Siden har jeg taget en PhD i organisationspsykologi og kompleksitet og er desuden uddannet Jungiansk Analytiker (IAAP). Fra 1988 var jeg intern konsulent og manager i B&O, Novo Nordisk og Danisco. I 1997 startede jeg som selvstændig psykolog og konsulent. I dag arbejder jeg 50% som erhvervspsykolog, og 50% med privatpersoner i terapi/analyse.

Jeg hjælper personer og grupper med at foretage de nødvendige omstillinger for at leve et bæredygtigt og meningsfuldt liv og opnå de resultater, de ønsker. Mit særlige bidrag er at muliggøre et seriøst arbejde med at:
1) integrere det bevidste med det endnu ubevidste,
2) acceptere, at noget kan vi forudse og kontrollere og andet må vi lære at tage imod som det kommer, og
3) opbygge styrken og modet til at være sig selv og stå imod omgivelsernes pres, når det kræves.

Min base er København, men jeg har også opgaver og klienter i resten af landet. Min stil er udogmatisk, undersøgende og samarbejdende. Jeg er under løbende videreuddannelse i forskellige retninger og tilgange, og er specialist, supervisor og Ph.d. i organisationspsykologi og uddannet Jungiansk analytiker.

Som organisations- og erhvervspsykolog har jeg 25 års praktisk konsulenterfaring med projektledelse, ledelsesudvikling, coaching, teamudvikling, forandring og innovation.

Mit arbejde bygger i dag på en kombination af kompleksitetsteori, psykodynamisk tilgang og systemisk tænkning, også kaldet socioanalytisk metodik. Jeg arbejder gerne med grupper i forløb af kortere eller længere varighed, med henblik på at øge modet blandt gruppens medlemmer til at være sig selv i forsøget på at løse problemerne og opgaverne bedst muligt.​

Siden 2009 har jeg haft samtaleforløb med private klienter, i såkaldt jungiansk analyse. Nogle har været mere terapeutiske, nogle har været mere eksistentielle og andre har haft med personlig og professionel udvikling at gøre. Jeg finder den jungianske psykologi rigtig velegnet og værdifuld i forhold til at konfrontere kompleksiteten i de moderne liv, vi lever og til gradvist at ændre forholdet til sig selv og til andre. Min særlige profil som analytiker er mine 25 års erfaring som organisationspsykolog, så samtalerne bevæger sig ind i gråzonen mellem terapi og coaching, når det kræves.

Individuel og relationel forandring er ikke adskilte, men blot aspekter af den samme proces.

​​Psykolog Arne Vestergaard

​CVR: 20067977

Fredericiagade 80 st.

1310 København K

Kontakt

Telefon: 40 51 15 61

​E-mail: info@arne-vestergaard.dk