Supervision i København

​Supervision tilbydes både enkeltpersoner og mindre grupper. Jeg har specialist- og supervisoruddannelse i organisationspsykologi samt uddannelse som  Jungiansk Analytiker. Jeg har været supervisor i mange år og i mange sammenhænge, både individuelt og for grupper. Herunder som kursusleder og supervisor på specialistuddannelsen for psykologer og konsulenter (KOK) fra 2007-19 og er godkendt supervisor på C.G. Jung Instituttet.

Supervision giver mulighed for at reflektere dybere over arbejdsopgaverne og den kontekst, arbejdet foregår i. God supervision inddrager refleksion over hvorledes vi personligt påvirkes af de kollegiale, organisatoriske og samfundsmæssige forhold, som arbejdet foregår i. Min supervision er især inspireret af kompleksitetsteori, psykodynamisk organisationspsykologi og jungiansk socioanalyse.​

Gruppesupervision

Teams og andre kollegiale fællesskaber kan bruge supervision til at kultivere og vedligeholde deres ”vi” og deres evne til sammen at iagttage, dømme og handle i komplekse arbejdssituationer. Normalt aftales et forløb på 5-10 gange af 3-6 timers varighed, hvorefter forløbet evalueres inden vi evt. aftaler at fortsætte.

fritlagte-billeder_0003_background-copy_2I supervision arbejder gruppen sammen om at acceptere usikkerhed og tvivl og at tolerere og nyttiggøre forskellighed, flertydighed og foranderlighed. Med supervision får gruppens medlemmer et rum og en tilgang til at støtte hinanden i at bevare roen og livsmodet, også når opgaverne og konteksten er krævende.

​​

​Individuel supervision

Psykologer, selvstændige og ansatte organisationskonsulenter, HR-partnere og lignende professionelle tilbydes individuel supervision. Normalt aftales et forløb på 5 sessioner af 1,5 til 2 timers varighed ad gangen, hvorefter forløbet evalueres inden vi evt. aftaler at fortsætte.

Sammen afvejer vi løbende behovet for at inddrage hhv. personlige, organisatoriske og faglige aspekter af dit arbejde og af din rolle som konsulent, specialist, leder, partner osv. Du vil blive udfordret og støttet, ikke blot i forhold til fagligheden, men også i forhold til at komme overens med kompleksiteten i arbejdet og den kontekst det foregår i.​

✔ Cand. psych. fra Aarhus Universitet 1988

✔ Autoriseret specialist og supervisor i organisationspsykologi

✔ PhD i organisationspsykologi fra Tilburg Universitet (NL)

✔ 6-årig uddannelse som Jungiansk psykoanalytiker (IAAP)

✔ +30 års konsulenterfaring som erhvervspsykolog​

✔ Privatpersoner i analyse og terapi siden 2009​

​Psykolog Arne Vestergaard / Fredericiagade 80 st / 1310 København K / Telefon: 40 51 15 61 / E-mail: info@arne-vestergaard.dk / CVR: 20067977​

Find mig på LinkedIn linkedin